testimonials


Liberein

Liberein biedt professionele zorg voor alle oudere mensen die dat nodig hebben in de gehele keten van zorg, behandeling, welzijn, services en wonen. Zowel in het zorgproces als bij de ondersteunende diensten neemt het ICT-component toe.

De Raad van Bestuur van Liberein heeft Moonlanders gevraagd om een ICT-architectuuronderzoek uit te voeren om vast te stellen welke onderdelen van het ICT landschap aansluiten bij de gebruikersbehoefte en welke onderdelen om vernieuwing vragen.

De afgelopen periode is samen met zorgvertegenwoordigers en het ICT-team van Liberein gewerkt aan een IT architectuur die aansluit bij de visie en organisatiestrategie van Liberein en dat IT-diensten kan leveren waarmee medewerkers maximaal ondersteund worden. Vanuit de architectuur is een roadmap gerealiseerd waarmee Liberein de digitale ambities kan gaan realiseren.

Heidi Pot-Witbreuk, voorzitter RvB: “Moonlanders heeft Liberein in de persoon van Tom Driessen uitstekend begeleid in de analyse en het proces dat heeft geleid tot een heldere benodigde IT infrastructuur, met een vertaling naar concrete projecten. Naast dat er inhoudelijk een goed advies en uitwerking ligt, is ook de wijze waarop dit is aangepakt heel prettig geweest. Tom was in staat om op alle niveaus stakeholders te betrekken, input op te halen en eenvoudig de complexe materie te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hierdoor is er breed draagvlak en herkenning ontstaan voor de uitkomsten. Kernwoorden van de werkwijze waren samenwerking, verbinding, constructief en transparant.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan een architectuuronderzoek met concreet resultaat? Maak dan een afspraak met onze architecten om de mogelijkheden te verkennen op www.moonlanders.nl.