Privacyverklaring van Moonlanders B.V. (KvK-nummer 89480104)

Moonlanders B.V. hecht veel waarde aan uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten en het verbeteren van onze website. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.